Voorwaarden

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van hondenuitlaatdienst HelmHond worden schriftelijk aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Deze dient hiervan kennis te nemen en deze voorafgaande aan enige dienstverlening te ondertekenen voor akkoord.

 

 • Uw Hond dient gezond te zijn.
 • Uw Hond dient te zijn ingeënt tegen Hondenziekte, Weil, Parvo en kennelhoest.
 • Uw Hond dient preventief te zijn behandeld tegen vlooien, wormen en teken.
 • Uw Hond dient sociaal te zijn met mens en dier.
 • Uw hond dient commando ‘Hier” te kennen.
 • Bij ziekte kan uw hond niet mee met met Hondenuitlaatdienst HelmHond.
 • Bij Loopsheid kan uw hond niet mee met de wandeling
 • U dient een besmettelijke ziekte of loopsheid van uw hond zo spoedig mogelijk te melden.
 • U dient een afgesproken uitlaatbeurt 24 uur van tevoren af te bellen anders worden de kosten in rekening gebracht.
 • U dient een WA-verzekering te hebben waarin uw hond is opgenomen.
 • U blijft aansprakelijk voor schade aan derden of zaken die uw hond veroorzaakt.
 • Hondenuitlaatdienst HelmHond is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziektes, infecties of kreupelheid van uw hond.
 • Hondenuitlaatdienst Helmhond heeft het recht de hond los te laten lopen, tenzij anders afgesproken.
 • Hondenuitlaatdienst HelmHond loopt met uw hond op de afgesproken tijden.
 • Hondenuitlaatdienst HelmHond loopt, speelt minstens een uur met uw hond.
 • Hondenuitlaatdienst HelmHond is niet aan te merken als bezitter van de hond.
 • De eigenaar van de hond accepteert dat de hond bij thuiskomst vies en nat kan zijn en treft hier eventueel maatregelen voor.
 • Hondenuitlaatdienst HelmHond handelt naar eigen inzicht bij enige calamiteiten, en gaat zo nodig met uw hond naar de dierenarts. De kosten die hiervoor worden gemaakt zijn voor rekening van de eigenaar Indien blijkt dat een ingrijpende maatregel noodzakelijk is, zal i.o.m. de zorgverlener eerst contact met de eigenaar van de hond gezocht worden.
 • De eigenaar van de hond dient tijdens de uitlaattijden telefonisch bereikbaar te zijn en zorgt er altijd voor dat hondenuitlaatdienst HelmHond op de hoogte is van de meest recente contactgegevens.
 • Hondenuitlaatdienst HelmHond behoudt zich het recht voor om honden op voorhand te weigeren, indien zij van mening is, dat deze hond een gevaar op kunnen leveren voor andere, onder haar hoede gestelde honden of personen.
 • Bij een weeralarm of extreme gladheid wordt er niet gelopen.
 • Hondenuitlaatdienst HelmHond heeft ten allen tijde het recht om op te zeggen: reeds betaalde gelden worden u dan terug betaald.
 • U hebt het recht ten allen tijden op te zeggen: reeds betaalden gelden worden dan niet terugbetaald.
 • Betalingen dienen binnen 7 dagen voldaan te worden.
 • U dient Hondenuitlaatdienst HelmHond van een huissleutel te voorzien, zodat zij uw hond kan ophalen ( mits u niet thuis bent ).
 • Een Wandelkaart is 1 jaar geldig vanaf de eerste uitlaat.
 • Een Wandelkaart is niet overdraagbaar aan derden.
 • De betaling dient vooraf te worden voldaan op rekeningnummer: NL04 INGB 0006 7162 28 t.n.v Hondenuitlaatdienst HelmHond, onder vermelding van uw naam en de naam van uw hond.
Share Button